۱- ویدیو آموزشی نحوه خرید از سایت بازار آمازون کیش 

۲- ویدیو آموزشی نحوه تغییر ارز از دلار به ریال یا درهم سایت بازار آمازون کیش 

۳- ویدیو آموزشی نحوه ترجمه خودکار سایت بازار آمازون کیش